โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร [1047115001]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนร่มเกล้า