โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร [1047115001]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนร่มเกล้า